Praca w Holandii –jakich formalności należy dokonać przy wyjeździe z Holandii

Każdy Polak wyjeżdżający z Holandii musi pamiętać, aby dokonać wszystkich niezbędnych formalności. Jeżeli nie planuje się powrotu w najbliższym czasie, należy się wyrejestrować, zamknąć konto w banku, w którym został otwarty rachunek. Należy pamiętać również o takich kwestiach jak ubezpieczenie na życie, dofinansowanie ubezpieczenia czy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Po przyjeździe do Holandii rejestracji dokonuje się w jednym tylko urzędzie, natomiast podczas gdy planujemy powrót do kraju, możemy wyrejestrować się w dowolnej placówce. Nie można zapomnieć o tym, aby otrzymać  potwierdzenie wyrejestrowania się. Jeżeli odwiedzimy urząd kilka dni przed planowanym wyjazdem do kraju, powinniśmy otrzymać stosowny dokument, który to potwierdzi nasz zamiar opuszczenia Holandii. Natomiast w przypadku, gdy zrobimy to w dniu wyjazdu, wówczas dostaniemy pismo potwierdzające, że w danym dniu opuszczamy kraj. Po powrocie do Polski  możemy otrzymywać pisma z holenderskiego urzędu, dlatego też trzeba pamiętać, aby podać prawidłowy adres zamieszkania w swoim kraju. Informacja o wyrejestrowaniu jest automatycznie przekazywana do ubezpieczyciela – z dniem wyrejestrowania tracimy ubezpieczenie (nie ma okresu przejściowego, tak jak jest to w Polsce, kiedy miesiąc po zakończeniu pracy jesteśmy jeszcze objęci ubezpieczeniem).

Każdy kto planuje powrót do Polski, musi pamiętać o zamknięciu konta w banku. W przypadku niezamknięcia, może to skutkować późniejszymi opłatami. Jeżeli po powrocie do kraju będziemy ubiegać się o zwrot podatku, lepiej będzie prosić o przelanie pieniędzy na konto w swoim kraju, gdyż nie wiąże się to z koniecznością poniesienia  opłaty dodatkowej za przelew. Razem z kontem w banku warto pomyśleć o zakończeniu umowy na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, czyli tzw. Aansprakelijkheidsverzekering. Zazwyczaj umowa zawierana jest na cały rok, jednak „w specjalnych przypadkach” możliwe jest jej przedterminowe zakończenie. W takim wypadku wystarczy pismo z uzasadnieniem, którym tutaj  jest wyjazd z kraju.

Podczas wyrejestrowywania, automatycznie wygasa nasze ubezpieczenie. W przypadku, gdy posiadaliśmy ubezpieczenie grupowe, najlepiej zwrócić się o wystawienie dokumentu potwierdzającego nasze odejście z danego ubezpieczenia. Jeżeli otrzymywaliśmy dofinansowanie do ubezpieczenia, wchodząc w odpowiedni program, można je anulować, aby w późniejszym okresie nie trzeba było dokonywać zwrotów.

Kolejną czynnością jaką należy zrobić chcąc opuścić Holandie ( osoby, które przebywały dłużej niż kilka miesięcy ), to skontaktowanie się ze swoim stomatologiem i internistą. A to dlatego, że w przypadku posiadania karty “Voordeelurenkaart”, nie anulowanie jej spowoduje automatyczne przedłużenie. A jeśli ktoś jeszcze nie zamknął swojego rachunku, na którym dostępne są środki, zostanie pobrane 55 euro za przedłużenie karty. Jeżeli na karcie na okaziciela (Anonieme OV-chipkaart) mamy sporo gotówki,  możemy poprosić o jej zwrot w biurze GVB.

Każdy kto dokona tych czynności, będzie mógł uznać swój pobyt w Holandii za zakończony. W przeciwnym razie, po powrocie do Polski, będą wracały niepozamykane sprawy.