Category Archives: praca w holandii

Praca w Holandii – ubezpieczenie i dodatek zdrowotny

amsterdamKrólestwo Niderlandii jest ostatnio popularnym celem emigracji zarobkowej Polaków. Wielu rodaków udaje się tam w celu „dorobienia sobie”, podejmując prace sezonowe na kilka tygodni lub miesięcy. Jednak wszelka praca za granicą wymaga posiadania choć minimum podstawowych informacji o obowiązkach i prawach pracownika obowiązujących w danym państwie.

Ubezpieczenie zdrowotne  w Holandii (zorgverzekering) jest obowiązkowe dla wszystkich pracujących na jej terenie. Nawet w sytuacji, gdy nie mieszka się w kraju tulipanów na stałe, ale pracuje się w nim i płaci podatki, trzeba również opłacać ubezpieczenie zdrowotne (nawet, jeśli się jest ubezpieczonym w Polsce). Z tego ubezpieczenia mają również prawo korzystać na terenie Holandii członkowie rodziny pracownika (współmałżonek/partner i dzieci), nawet jeśli mieszkają w innym kraju. Formularz zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia można dostać u swojego ubezpieczyciela.  Po zgłoszeniu trzeba opłacać składki za członków rodziny.

Pierwszego stycznia 2006 roku weszły w życie przepisy o tym, że każdy kto mieszka lub/i pracuje w Niderlandach ma obowiązek wykupić tu ubezpieczenie zdrowotne, a ci, którzy tego nie zrobią, mogą zapłacić karę o wartości 130% ceny ubezpieczenia za wszystkie miesiące, za które dana osoba powinna być ubezpieczona.

Rozpoczynając pracę należy dowiedzieć się, czy ubezpiecza pracodawca (wtedy kwota będzie potrącana z wypłaty), czy trzeba będzie się ubezpieczyć się samemu. Jest bowiem możliwość samodzielnego wyboru towarzystwa ubezpieczeń kosztów leczenia. W niektórych przedsiębiorstwach istnieje możliwość przystąpienia na korzystnych warunkach do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników. Należy zapytać o to swojego pracodawcę.  Dalej

Praca i zarobki w Holandii

W wyniku otwarcia rynków pracy w Holandii 2007r. stała się ona krajem do którego w celach zarobkowych zaczęło wyjeżdżać coraz więcej Polaków. Kraj Wiatraków i tulipanów, może się pochwalić niskim bezrobociem szacowanym w granicach 3.5% oraz, jednym z wyższych zarobków. Poszukując pracy w Holandii, możesz zrobić to za pośrednictwem Polskiego Pośrednictwa Zatrudnienia, obowiązkowo posiadającego Certyfikat Prowadzenia działalności. Dalej