Praca w Holandii – ubezpieczenie i dodatek zdrowotny

amsterdamKrólestwo Niderlandii jest ostatnio popularnym celem emigracji zarobkowej Polaków. Wielu rodaków udaje się tam w celu „dorobienia sobie”, podejmując prace sezonowe na kilka tygodni lub miesięcy. Jednak wszelka praca za granicą wymaga posiadania choć minimum podstawowych informacji o obowiązkach i prawach pracownika obowiązujących w danym państwie.

Ubezpieczenie zdrowotne  w Holandii (zorgverzekering) jest obowiązkowe dla wszystkich pracujących na jej terenie. Nawet w sytuacji, gdy nie mieszka się w kraju tulipanów na stałe, ale pracuje się w nim i płaci podatki, trzeba również opłacać ubezpieczenie zdrowotne (nawet, jeśli się jest ubezpieczonym w Polsce). Z tego ubezpieczenia mają również prawo korzystać na terenie Holandii członkowie rodziny pracownika (współmałżonek/partner i dzieci), nawet jeśli mieszkają w innym kraju. Formularz zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia można dostać u swojego ubezpieczyciela.  Po zgłoszeniu trzeba opłacać składki za członków rodziny.

Pierwszego stycznia 2006 roku weszły w życie przepisy o tym, że każdy kto mieszka lub/i pracuje w Niderlandach ma obowiązek wykupić tu ubezpieczenie zdrowotne, a ci, którzy tego nie zrobią, mogą zapłacić karę o wartości 130% ceny ubezpieczenia za wszystkie miesiące, za które dana osoba powinna być ubezpieczona.

Rozpoczynając pracę należy dowiedzieć się, czy ubezpiecza pracodawca (wtedy kwota będzie potrącana z wypłaty), czy trzeba będzie się ubezpieczyć się samemu. Jest bowiem możliwość samodzielnego wyboru towarzystwa ubezpieczeń kosztów leczenia. W niektórych przedsiębiorstwach istnieje możliwość przystąpienia na korzystnych warunkach do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników. Należy zapytać o to swojego pracodawcę.  Dalej

Polacy w Holandii

Polacy wciąż chętnie wyjeżdżają do pracy w Holandii, pomimo otwarcia niemieckiego rynku pracy. Przyczyną są przede wszystkim wyższe zarobki i większa ilość ofert pracy, jakie można uzyskać w tym kraju. Podobnie jak w Norwegii, pracodawcy holenderscy stawiają na ludzi sprawdzonych i wykwalifikowanych. Najwięcej osób wyjeżdżających do pracy w Holandii, znajduje ją jeszcze w Polsce, bezpośrednio przez agencje pośrednictwa pracy. Reszta pracowników to osoby już przebywające na terenie Holandii i mające doświadczenie w pracy w tym kraju.

Spośród kandydatów starających się o zatrudnienie w Holandii, można wyłonić dwie grupy osób. Pierwsza grupa, to osoby niewykwalifikowane, które nie znają języków obcych i nie posiadają żadnego doświadczenia. Znajdują oni zatrudnienie najczęściej w rolnictwie. Druga grupa to osoby, które mają doświadczenie, znają języki i poszukują pracy w ściśle określonym sektorze. Jednak najwięcej ofert pracy można znaleźć w rolnictwie i ogrodnictwie. Osoby pracujące w tej branży stanowią największy odsetek osób pracujących w Holandii. Praca w ogrodnictwie i rolnictwie to jednak prace sezonowe. Stawka za godz wynosi przeciętnie 8,35 euro. Jest to więcej niż można zarobić w Niemczech. Miesięcznie można nawet dojść do 1400 euro. Dalej

Praca w Holandii –jakich formalności należy dokonać przy wyjeździe z Holandii

Każdy Polak wyjeżdżający z Holandii musi pamiętać, aby dokonać wszystkich niezbędnych formalności. Jeżeli nie planuje się powrotu w najbliższym czasie, należy się wyrejestrować, zamknąć konto w banku, w którym został otwarty rachunek. Należy pamiętać również o takich kwestiach jak ubezpieczenie na życie, dofinansowanie ubezpieczenia czy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Po przyjeździe do Holandii rejestracji dokonuje się w jednym tylko urzędzie, natomiast podczas gdy planujemy powrót do kraju, możemy wyrejestrować się w dowolnej placówce. Nie można zapomnieć o tym, aby otrzymać  potwierdzenie wyrejestrowania się. Jeżeli odwiedzimy urząd kilka dni przed planowanym wyjazdem do kraju, powinniśmy otrzymać stosowny dokument, który to potwierdzi nasz zamiar opuszczenia Holandii. Natomiast w przypadku, gdy zrobimy to w dniu wyjazdu, wówczas dostaniemy pismo potwierdzające, że w danym dniu opuszczamy kraj. Po powrocie do Polski  możemy otrzymywać pisma z holenderskiego urzędu, dlatego też trzeba pamiętać, aby podać prawidłowy adres zamieszkania w swoim kraju. Informacja o wyrejestrowaniu jest automatycznie przekazywana do ubezpieczyciela – z dniem wyrejestrowania tracimy ubezpieczenie (nie ma okresu przejściowego, tak jak jest to w Polsce, kiedy miesiąc po zakończeniu pracy jesteśmy jeszcze objęci ubezpieczeniem). Dalej

Praca i zarobki w Holandii

W wyniku otwarcia rynków pracy w Holandii 2007r. stała się ona krajem do którego w celach zarobkowych zaczęło wyjeżdżać coraz więcej Polaków. Kraj Wiatraków i tulipanów, może się pochwalić niskim bezrobociem szacowanym w granicach 3.5% oraz, jednym z wyższych zarobków. Poszukując pracy w Holandii, możesz zrobić to za pośrednictwem Polskiego Pośrednictwa Zatrudnienia, obowiązkowo posiadającego Certyfikat Prowadzenia działalności. Dalej